Privacy

Inleiding
Het is mogelijk dat IZI Content BV bij het aanbieden van diensten informatie van de u als InstallIZI.nl-gebruiker verwerkt (deze informatie wordt hieronder aangeduid als 'persoonsgegevens'). De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om de gebruiker een waarborg te bieden dat wij zorgvuldig met de informatie zullen omgaan. U kunt ons te allen tijde aan deze regels houden.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is IZI Content BV., Straatweg 138 A, 3051 BN, Rotterdam (Hillegersberg). Onder IZI Content BV valt InstallIZI.nl.

IZI Content BV houdt zich aan de geldende Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Europese richtlijnen en de gedragcodes van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA). Meer informatie over de DDMA kun je vinden op http://www.ddma.nl.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
Uitgangspunt van IZI Content BV is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan IZI Content BV of haar partners niet verplicht is. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u gegevens wilt invoeren. Voor het gebruik van enkele diensten verlangt IZI Content BV wel dat persoonsgegevens worden ingevoerd. Het is mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van sommige diensten als u geen persoonsgegevens aan IZI Content BV verstrekt.

Omgaan met persoonsgegevens
IZI Content BV kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens als naam, adres, woonplaats, geboortedatum, sekse en e-mailadres, maar ook om gegevens over interesses van u als gebruiker van één van onze websites. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij IZI Content bekend zijn omdat u hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren. Ook is het mogelijk dat IZI Content BV uw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop u van de diensten van IZI Content BV media gebruik maakt (bijvoorbeeld door te kijken welke webpagina's zijn bezocht).

Het spreekt voor zich dat IZI Content BV zeer zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. IZI Content verwerkt deze gegevens in de eerste plaats om u diensten, producten en/of informatie aan te bieden en aan te passen aan uw behoeften en wensen. IZI Content BV zal geen persoonsgegevens doorleveren aan derden of partijen die niet gelieerd zijn aan IZI Content BV.

Indien je gebruik maakt van diensten van partners van IZI Content BV, gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Beheer
IZI Content BV is van mening dat haar systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. Om die reden maakt IZI Content BV back-ups van haar systemen. De back-ups gebruikt IZI Content BV uitsluitend om systemen weer in de oude staat te herstellen als een storing is opgetreden. IZI Content BV analyseert het gebruik van haar systemen om te bepalen welke capaciteit nodig is en om te controleren of de systemen goed functioneren.

Beveiliging
Het kraken van websites is regelmatig in het nieuws. Bij een geslaagde kraak kunnen gegevens over gebruikers van de websites op straat komen te liggen. IZI Content BV wil vanzelfsprekend voorkomen dat haar websites worden gekraakt. Om die reden legt IZI Content BV vast vanaf welke computers gebruik wordt gemaakt van de IZI Content BV -diensten. Ook wordt continu gekeken of iemand niet illegaal probeert zich toegang te verschaffen tot de IZI Content BV computers. De gegevens die worden vastgelegd, worden niet langer bewaard dan nodig voor een goede beveiliging.

Uw rechten
IZI Content BV wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen hebt over de manier waarop IZI Content BV met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht sturen aan: info@izicontent.nl

U kunt ook een bericht aan bovenstaand adres sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren en als u gegevens wilt laten wissen.

Cookies
Tot slot een korte toelichting over het gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Aan de hand van cookies kunnen websites van IZI Content BV u herkennen als u de volgende keer langskomt op één van de sites van IZI Content BV. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in uw favorieten hebt staan of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Als het niet nodig is om in het cookie persoonsgegevens op te slaan, doet IZI Content BV dit niet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

IZI Content BV maakt gebruik van software om advertenties van adverteerders beter aan te sluiten op uw interesses. Hiervoor wordt uw surfgedrag binnen ons netwerk anoniem gevolgd door middel van een cookie op uw computer.

Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies, op http://www.mozilla.org voor meer informatie over Mozilla Firefox over cookies of op http://browser.netscape.com voor meer informatie van Netscape over cookies. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Wijzigen van de privacyverklaring
IZI Content BV houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. IZI Content BV adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.


Top